Náhradné plnenie

Zadajte nám zákazku a využite naše produkty napríklad ako vianočné darčeky zamestnancom alebo vybavenie vašich firemných priestorov. Administratívu (vypĺňanie tlačív) spravíme za Vás!

Čo zadaním zákazky sociálnemu podniku Majolika-R, s.r.o. získate:

  • Náhradné plnenie na 100%-nú hodnotu nami ponúkaných služieb.
  • Ušetríme Vám peniaze, ktoré by ste inak zaplatili štátu.
  • Vyrobíme Vám výrobky podľa Vašich požiadaviek.
  • Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
  • Pomôžete zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov.

V našej kolekcii nájdete viac ako 200 druhov tradičných keramických výrobkov, ako aj výrobky na mieru, podľa požiadaviek klienta (s logom, nápisom, …).

Náhradné plnenie


Čo je NÁHRADNÉ PLNENIE?

Náhradné plnenie je možnosť neplatenia povinných odvodov štátu a zadanie zákazky chránenej dielni, ktorá pre vás vyrobí výrobky a vy ich využijete ako náhradné plnenie. Čiže síce zaplatíte sumu za výrobky, ale nemusíte platiť povinný odvod, čím ušetríte približne 100 eur za každých 20 zamestnancov.

Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia (štátna správa, samospráva, súkromné spoločnosti), ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov.

Zamestnávatelia si tým plnia zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov a to zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového počtu svojich zamestnancov. Ak tak zamestnávateľ neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením).

Výška povinného odvodu za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím pre rok 2022 je 1423 €.

Výška Náhradného plnenia za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím pre rok 2022 je 1265 €.

Využiť Náhradné plnenie, a teda dať zákazku Sociálnemu podniku Majolika-R, s.r.o. a získať produkty alebo služby je až o 158 € lacnejšie, ako platiť povinný odvod štátu a nezískať tým nič.

Čo je chránená dielňa?

Chránené dielňa je pracovisko, v ktorom počet pracovníkov so zdravotným postihnutím tvorí minimálne 50% k celkovému počtu zamestnancov a má priznaný štatút chránenej dielne z ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ako môžem získať náhradné plnenie?

Zadaním zákazky chránenej dielni. Zákazka alebo služba musí byť zrealizovaná v tom istom kalendárnom roku, na ktorý chcete náhradné plnenie získať.

Do kedy je potrebné zaplatiť chránenej dielni za objednané služby?

Aby Vám chránená dielňa vedela na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca kalendárneho roka, čiže do 31.12.

Do kedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?

Na ministerstvo práce ho treba doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku, vždy za predchádzajúci rok.

Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie – fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).

Týmto sú splnené všetky zákonné podmienky o Náhradnom plnení.

Názov Zverejnené
Štatút - Registrovaný sociálny podnik Veľkosť: 159.02 Kb Typ: PDF 07.10.2022
Štatút Veľkosť: 264.37 Kb Typ: PDF 07.10.2022
Štatút CHD dodatok č. 1 Veľkosť: 1307.39 Kb Typ: PDF 07.10.2022
Štatút CHD dodatok č. 2 Veľkosť: 993.19 Kb Typ: PDF 07.10.2022
Štatút CHD dodatok č. 3 Veľkosť: 1045.47 Kb Typ: PDF 07.10.2022
Výročná správa RSP Veľkosť: 324.06 Kb Typ: PDF 07.10.2022