Výroba tradičnej slovenskej majoliky

Viac ako 200 druhov výrobkov

Slovenská ľudová MAJOLIKA-R r.s.p.

Široký výber Tradícia výroby slovenskej ľudovej majoliky

Sociálny podnik zamestnávame hendikepované, znevýhodnené a zraniteľné osoby

Chránena keramická dielňa.