Reklamácie

Tu nájdete návod ako si môžete reklamovať naše keramické výrobky u nás: Namiesto Vás pošleme informácie do kuriérskej spoločnosti DHL, ktorá Vám doručila balík Potrebujeme, aby ste nám poslali foto-dokumentáciu.

Foto-dokumentácia ku škode musí vždy splňovať nasledujúce pravidlá:

  • etiketu zásielky
  • celkový pohľad na zásielku /prepravný obal/vrátane manipulačných značiek
  • výplne (pohľad do vnútra zásielky)aj vrátane miesta poškodenia
  • obsah zásielky
  • poškodené časti zásielky

V žiadnom prípade sa obal zásielky nesmie vyhadzovať kým nie je správne nafotený ,považuje sa to ako porušenie obchodných podmienok a ako neumožnenie obhliadky a reklamácia sa zamieta, pretože nebolo možné posúdiť, či škoda vznikla pri preprave/poškodený obal/, so zásielkou nebolo akokoľvek manipulované a aby bol zachovaný obal zásielky, v ktorom mu bola zásielka doručená.

Je potrebné, aby ste nám poslali správu s foto-dokumentáciou najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola zásielka doručená.

Máme právo žiadať ďalšie veci na doloženie k reklamácií Každá reklamácia sa bude posudzovať zvlášť, a pri každej reklamácie bude potrebná iná doba čakania na stanovisko ku konkrétnej reklamácie

Ak kupujúci nesplní včas svoje povinnosti, má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť z dôvodu nedostatku dôkazov o vzniku škody.